CALLE CASTILLO, 45 JUAN DE PADRÓN, 7

SANTA CRUZ DE TENERIFE
- Arquitectura Civil y Doméstica. Anterior al S.XX -
Närvaron av blommig dekor och motiv som slang gör denna byggnad till en modernist. Kroniskt sett kommer det att finnas i början av 1800-talet.

Se: File of the Cat Logo of Architectural and Urban Heritage of PGO Santa Cruz de Tenerife, 2013. Vol. 3. Volym 3.2.1.Calle Castillo, 45 Juan de Padrón, 7

Bottenvåningen med på varandra följande sträckor med halvcirkelformad bågeform, som upprepas på den första nivån med rektangulär överliggande linje i linje med anterierna enligt vertikala axlar; allt med räcke av herrer a. På hörnet, krökt fasad, differentierad med gjutna sidopilaster, med två öppningar på bottenvåningen och två på den första nivån som ger en kontinuerlig flygande balkong med smidesjärn. De ursprungliga snickarna har ersatts av utställningsruta för kommersiella ändamål. Överst i byggnaden med gesimsen och slät parapet, med räcken i hörnsektorn. En intervention görs genom att byggnaden byggs ut på två våningar för kommersiellt bruk. Lösningen, med uppenbar avsikt att vara neutral, är en maskering av fasaden med hjälp av en kontinuerlig vägg, som konturerar hela byggnaden, av speglade plattor. Intressanta delar: Järnräcken på balkonger. Stenkrona på gjutning, balustrade.

Det har genomgått en ombyggnad med ett comeback för anpassning till kommersiellt bruk (Whebe Stores).Calle Castillo, 45 Juan de Padrón, 7

KOMMUNE Santa Cruz de Tenerife
AREA Centro-Ifara District
ADRESS Calle Castillo, 45; Juan de Padr n, 7Calle Castillo, 45 Juan de Padrón, 7

Grad av skydd: Partiellt kort n 211.

Katalog över skydd för arkitektoniskt och urbant arv. PGO Santa Cruz de Tenerife. 2014 Delvis definitivt godkännande.

Fil initierad för BIC har inte lösts.Calle Castillo, 45 Juan de Padrón, 7

- File of the Cat Logo of Architectural and Urban Heritage of PGO Santa Cruz de Tenerife, 2013. Vol.3. Volym 3.2.1.

Redaktions- och forskarteam : Arkitekturenhet vid CICOP Foundation.

Miguel ngel Fern ndez Matr n.

Gislaine Hasse

Jos Luis D kommer att läsa Mart nez.

Sendy Hern ndez lvarez.

Foto: Jos M. Bossini Ruiz.Calle Castillo, 45 Juan de Padrón, 7
Descripción Documento Descargar Documento
No existe/n Documento/s para este Bien

ESPACIOS URBANOS
Sin Imágen Calle Castillo - Cat:Calles