CASA DE LOS PÉREZ MONTAÑÉS

Villa de San Juan de la Rambla
- Arquitectura Doméstica. Arquitectura Doméstica Urbana -
Fastighet uppförd på artonhundratalet, ursprungligen ägt av Don Mart n Rodr guez, son till en av grundarna av staden. Det är en av de mest unika och inflytelserika byggnaderna, både för sin situation och för dess invånare. Under åren har det genomgått stora ändringar.Casa de los Pérez Montañés

Byggnad bestående av flera moduler och en bifogad innergård med stora dimensioner som tillsammans utgör en oregelbunden anläggning. Taket på dessa är normalt lutande, fyra-vatten med en böjd kakel finish med gesimslöpa under taket, även om det har en del av taket.

Totalt tolv öppningar finns på huvudfasaden, inklusive en träbalkong som stöds av mycket smala hundar som nås via en dörr belägen på övervåningen. Den har ett räcke med en underkropp av släta fjärdedelar och en överkropp av vända balusterar av märklig design och fotstöd krönade med fotstöd stödjer strukturen på ett tak bestående av hundar med en träplanking som bildar ett tak med tre böjda brickor .

Resten av snickarna på fasaden är gjorda av trä, men de är förberedda för tillsatser som modifierar sin ursprungliga design. De på övervåningen har en fönsterbräda med präglade lager, två vikbara blad med träramar och en övre stående av mindre dimensioner och med lika design. På bottenvåningen finns tre dörrar och två fönster, alla med en enkel design av släta träramar, eller som huvuddörren är, med släta lakan.Casa de los Pérez Montañés

KOMMUNE San Juan de la Rambla

ZONE Historisk hjälm

ADRESS C / Alh ndiga n 2

UTM-KORDINATER

X 338,543,39

Och 3.141.985,26


PGO från San Juan de la Rambla , kattlogotyp för skyddade byggnader i kommunen San Juan de La Rambla, december 1999.

PEP för inre reform av San Juan de la Rambla , februari 1998.

BIC, Category of Historic Set, BOC N 092 (07/16/1993).


Fem århundrades historia av San Juan de la Rambla Jos Antonio Oramas Luis. 1999.


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s