CAPILLA DE CRUZ Y SAN RAFAEL

Villa de San Juan de la Rambla
- Arquitectura Religiosa. Capillas -
Enligt data började byggarbeten 1933 genom en grupp grannar. Tillbedja försvaret för det heliga korset i en tomt som donerats av Don Oroncio Hern ndez Rodr guez (1901-1867). 1934 undertecknas ett dokument där det anges att fastigheten har överförts till kyrkans äktenskap. År 1935 är taket tak och dörren sätts upp tack vare präst D. Lorenzo Rodr initiativ. Efterhand altaret och bilderna ordnades.

För närvarande den 3 maj äger rum en av de viktigaste festligheterna i kommunen, detta är Tura de las Cruces.Capilla de Cruz y San Rafael

Denna konstruktion av moderna linjer ligger framför Golgata. Fasaden krönas av ett svärd med en krökt form i vars centrum en vik öppnas med en liten klocka, och också krönas den på ett stenkors. Under detta svärd placeras en gesims med dekorativa element som en skiljelinje. Bland de element som utgör sin fasad skiljer sig den halvcirkelformade bågen som gränsar till åtkomstdörren med snidade stenelement, liksom de pelare som finns på båda sidor. Snickaren är gjord av trä med glasade dörrar som föregås av träbar.

Bredvid dörren finns en plack där namnet på Chapel of the Cross och San Rafael har skrivits in.

Å andra sidan består den inuti en liten inhägnad avsedd att hysa ett enkelt kors som hedras den 3 maj och täcker det med blommor. Det finns också en modern bild av San Rafael.Capilla de Cruz y San Rafael
Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s