CRUZ VERDE, 6

Villa de Los Realejos
- Arquitectura Civil y Doméstica. Arquitectura Doméstica Urbana -
Detta hus som ligger på Cruz Verde Street, borde ha varit ett av de första byggda i sektorn för låg realejo, med anor från början av sjuttonhundratalet. Dess beroenden genom sin historia har erbjudit olika användningsområden, redan på femtiotalet är jag en del av rådhuset, som också fungerar som ett kasino under efterföljande decennier.Cruz Verde, 6
Huset ligger på hörnet mellan Acequia Street och La Cruz Verde. Den presenterar en rektangulär plan löst i en enda skorpa med ett tak med fyra böjda tegeltak. Dess huvudfasad är mycket begränsad, eftersom den har ett enda spann motsvarande huvudåtkomst, medan dess fasad till den största Green Cross Street på grund av den branta sluttningen utvecklar två höjder i den nedre delen av gatan. I denna fasad skärs två öppningar i den övre delen, som visas i den nedre delen, resultatet av ett ingripande från det tjugonde århundradet, en garageport, vilket påverkar sin ursprungliga konfiguration.Cruz Verde, 6

MUNICIPALITY Los Realejos

Låg Realejo ZONE

ADRESS C / Cruz Verde, 6

UTM-KORDINATER

X 344451.08

Och 3140931.41


BIC , Category of Historic Set, dekret 220/2005. BOC N 243 (14-14/2005).


Villa de Los Realejos, det historiska stadshuset, inventering av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa ö , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s