CRUZ VERDE, 49

Villa de Los Realejos
- Arquitectura Civil y Doméstica. Arquitectura Doméstica Urbana -
Egendom i populär stil, av vilken vi inte känner till dess datering, men som finns i stadsplanen sedan modern tid. Det har genomgått en omfattande rehabilitering under 2012.Cruz Verde, 49

Inhemsk arkitektur med en enda höjd över marknivån, där huvudfasaden har fyra öppningar som bibehåller byggnadens ursprungliga sammansättning. Med tanke på området presenterar den en anläggning i 'L ', där den första ursprungliga skorpan kännetecknas med ett sluttande tak till fyra vatten i arabisk kakel, till vilken en annan modul med höjd med platt tak eventuellt läggs till. I sin senaste rehabilitering, med avseende på dess yttre utseende, respekterades fasadens konfiguration och taket bibehölls och förlorade sin ursprungliga takfot, men en olycklig beläggning applicerades.Cruz Verde, 49

MUNICIPALITY Los Realejos

Låg Realejo ZONE

ADRESS C / Cruz Verde, 49

UTM-KORDINATER

X 344512,84

Och 3140830.44


BIC , Category of Historic Set, dekret 220/2005. BOC N 243 (14-14/2005).


Villa de Los Realejos, det historiska stadshuset, inventering av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa ö , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s