CRUZ VERDE, 39

Villa de Los Realejos
- Arquitectura Civil y Doméstica. Arquitectura Doméstica Urbana -
Detta hus ligger på gatan Cruz Verde, är en byggnad av ödmjukt skick som presenterar det typiska schemat för det kanariska markhuset som har utvecklats i kommunen sedan 1500-talet, kännetecknat av den konstruktiva och kompositionella enkelheten i dess frontispiece. Årets konstruktionsår är okänt, men det visar tecken på att ha gripit in under det tjugonde århundradet.Cruz Verde, 39
Detta hus med ödmjukt skick, med en enda höjd över marknivån, har en rektangulär planlösning, där byggnadens första knak skiljer sig ut, som toppas med ett gaveltak med platt kakel utförd på en träkonstruktion av par och åsbalk. Fasaden på extrem kompositionalitet har två öppningar, fönsterdörrar, varvid fronten är avslutad av en brystning bakom vilken taket är gömt.Cruz Verde, 39

MUNICIPALITY Los Realejos

Låg Realejo ZONE

ADRESS C / Cruz Verde, 39

UTM-KORDINATER

X 344513,68

Och 3140874.36


BIC , Category of Historic Set, dekret 220/2005. BOC N 243 (14-14/2005).


Villa de Los Realejos, det historiska stadshuset, inventering av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa ö , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s