CHORRO DE AGUA DEL SECUESTRO

Villa de Los Realejos
- Etnografía. Chorros de Agua -
Vikten av denna jet ligger i att överväga en punkt med dricksvattenförsörjning till hela San Vicente-området. Grannskapet har en populär cisternen från vilken dricksvatten erhålls och levereras genom detta etnografiska element. Intresset för denna jet är mer historiskt än arkitektoniskt, vars installation är svår att specificera, men i alla fall är den kopplad till torget och grannskapet, så den kan dateras i nittonhundratalet, tidigt XX.Chorro de agua del Secuestro

Stabil jet med rektangulär Fachada o frontispicio de una fábrica o de otra cosa.

Tambien se denomina Frontis al paramento verticalñ por encima de un arco

' id='41' onmousemove='mIm(event,41);' onMouseOut='oIm(41);' style='display:inline;cursor:hand;text-align:justify'>frontis toppad med en sänkt cirkel. Satsen bildar en murnisch med en halvcirkelformad båge. Inuti finns en metall- eller jetkran och under den en stenstång på vilken nfororna placerades medan de transporterades.Chorro de agua del Secuestro

MUNICIPALITY Los Realejos

San Vicente- OMRÅDET

ADRESS N El Secuestro Street

UTM-KORDINATER

X 344135,66

Och 3141779.03


Fantastiskt rådhus till Villa de Los Realejos, u201 Inventarier av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa Island ' , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s