CHORRO DE AGUA DE LA MERINA

Villa de Los Realejos
- Etnografía. Chorros de Agua -
Förekomsten av offentliga jetflygningar för befolkningens tillgång var en av de grundläggande elementen kopplade till dikarna som ledde vattnet från källorna till befolkningen, särskilt i denna ström efter att ha passerat genom realejero-klosterna. I Los Realejos har användningen av vatten genererat en stor mångfald av arv kopplat till vattenresurser. På grund av dess historiska intresse och dess anknytning till den angränsande bosättningen, går det tillbaka till början av 1700-talet.Chorro de Agua de la Merina

Konstruktionen motsvarar en jet som är uppdelad i två sektioner. I det första avsnittet finns den centrala kroppen i strålen med geometriska geometriska former där ett vatten kan hittas eller som häller vattnet i en hög som kantarorna togs från dricksvatten. Den övre delen avslutas med en liten ururalavlagring där vatten lagras tills det används av människor.Chorro de Agua de la Merina

MUNICIPALITY Los Realejos

San Vicente- OMRÅDET

ADRESS Hörn La Merina Road med El Patronato Road

UTM-KORDINATER

X 344646.18

Och 3141693,75


Fantastiskt rådhus till Villa de Los Realejos, u201 Inventarier av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa Island ' , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s