CASA DEL PARIENTE

Villa de Los Realejos
- Arquitectura Civil y Doméstica. Arquitectura Doméstica Urbana -
Byggnad belägen på Guillermo Camacho street och P rez Gald s, som har en populär lera burkstil byggd under 1700-talet.Casa del Pariente

Traditionella bostäder som består av två höjder, där huvudfasaden är sammansatt av sex öppningar perfekt anordnade i ett rutnät, vilket är karakteristiskt för byggnaderna från artonhundratalet, där den dekorativa aspekten beaktades. Den har tre fönster överst och tre dörrar längst ner, med huvudåtkomst i mitten. Fasaden är toppad med en utökad takfot bildad av trippelkakelrad.

Det är anmärkningsvärt kvaliteten på den snickare som applicerades i öppningarna, liksom lerburkens tak löstes till tre vatten med arabiska brickor.Casa del Pariente

MUNICIPALITY Los Realejos

Låg Realejo ZONE

ADRESS C / Guillermo Camacho y P rez

Gald s, 21

UTM-KORDINATER

X 344361.15

Och 3140989.61


BIC, Category of Historic Set, dekret 220/2005. BOC N 243 (14-14/2005)

BIC, Monumentkategori, dekret 264/2003. BOC N 199 (09/30/2003)


Villa de Los Realejos, det historiska stadshuset, inventering av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa ö , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s