CASA HERNÁNDEZ SIVERIO

Villa de Los Realejos
- Arquitectura Civil y Doméstica. Arquitectura Doméstica Urbana -
Denna byggnad belägen på Cantillo Abajo Street, är en inhemsk arkitektur som presenterar en fasad av otrevlig sammansättning som är typisk för sjuttonhundratalet, där dess ursprungliga yttre utseende har förändrats av ingripanden.Casa Hernández Siverio

Boendet mellan medianer, två våningar högt och med en stor längd på sin fasad, har åtta öppningar med en smutsig komposition från sjuttonhundratalet. På grund av ingripanden som drabbats under det tjugonde århundradet har fastigheten förändringar i sitt yttre utseende, liksom i taket som för närvarande presenteras platt.

Höjdpunkter inkluderar de fem träprogrammen som går längs fasaden, såväl som snickarna.Casa Hernández Siverio

MUNICIPALITY Los Realejos

Låg Realejo ZONE

ADRESS C / Cantillo Abajo, 8

UTM-KORDINATER

X 344367,76

Och 3141071.90


BIC, Category of Historic Set, dekret 220/2005. BOC N 243 (14-14/2005)

BIC, Monumentkategori, dekret 264/2003. BOC N 199 (09/30/2003)


Villa de Los Realejos, det historiska stadshuset, inventering av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa ö , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s