CASA GONZÁLEZ. GARCÍA ESTRADA

Villa de Los Realejos
- Arquitectura Civil y Doméstica. Arquitectura Doméstica Urbana -
Denna byggnad ligger på Guillermo Camacho street och P rez Gald s, byggdes i mitten av det tjugonde århundradet, intill Plaza de la Iglesia de La Concepci n.Casa González. García Estrada

Vi står inför en byggnad byggd mellan medianer, med två höjder, där dess huvudfasad består av en serie öppningar som inte följer någon ordning i dess sammansättning, utom på översta våningen, där de är inriktade och symmetriska från den vertikala axeln som är belägen i centrum av landet, sammanfaller med balkongen och fronten som slutar fasadlandet.Casa González. García Estrada

MUNICIPALITY Los Realejos

Låg Realejo ZONE

ADDRESS C / Guillermo Camacho och P rez Gald s,

UTM-KORDINATER

X 344346, 78

Och 3140956.32


BIC , Category of Historic Set, dekret 220/2005. BOC N 243 (14-14/2005).

BIC , Monumentkategori, dekret 264/2003. BOC N 199 (09/30/2003)


Villa de Los Realejos, det historiska stadshuset, inventering av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa ö , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s