CASA GARCÍA

Villa de Los Realejos
- Arquitectura Civil y Doméstica. Arquitectura Doméstica Urbana -
Bostäder som tillhör den populära eklektismen i slutet av nittonhundratalet.Casa García

Huset i två våningar är byggt mellan medianerna och har en rektangulär planlösning. Den har en fyrkantig fasad där sex perfekt arrangerade öppningar är anordnade, tre dörrar i den nedre delen och tre fönster i det ädla golvet, skyddade av smidesjärnfönster. Som är kännetecknande för stilen ger fasadens sammansättning huset en bred ventilation och ljusinmatning.

Fastigheten är toppad med ett lutande tak beslutat till fyra vatten med platt kakel, gömd bakom parapet som toppar fasaden.

Förutom snickare och smideelement på fönsterbrädorna, skiljer sig gesimsen som markerar separationslinjen för de olika nivåerna.Casa García

MUNICIPALITY Los Realejos

Låg Realejo ZONE

ADRESS C / La Alh ndiga, 56

UTM-KORDINATER

X 344504,58

Och 3141001.84


BIC , Category of Historic Set, dekret 220/2005. BOC N 243 (14-14/2005)


Villa de Los Realejos, det historiska stadshuset, inventering av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa ö , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s