CARRETERA C 820 , 7

Villa de Los Realejos
- Arquitectura Civil y Doméstica. Arquitectura Doméstica Rural -
Traditionell jordbruksbyggnad med en enda höjd med typiska egenskaper för dessa byggnader utformade för att hysa arbetare och verktyg som går tillbaka till det tidiga 1900-talet.Carretera C 820 , 7

Byggnad med dåliga egenskaper på en enda höjd och med en initial rektangulär plan som andra samtida byggnader har bifogats. Den nordliga fasaden med bara öppningen av en vik, på södra sidan visar flera öppningar, taket upplöstes med träpansar av par och rad till fyra vatten med täckning av arabisk kakel.Carretera C 820 , 7

MUNICIPALITY Los Realejos

ZONE väg C 820

ADRESS Väg C 820, 7

UTM-KORDINATER

X 346177,37

Och 3142179.16


Los Realejos PGO , Protection Logo, Los Realejos, 2013. u2013 I den första godkännandefasen-


Villa de Los Realejos, det historiska stadshuset, inventering av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa ö , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.

OA3 Architecture Office Tres SLP, 'PGO Los Realejos ' , Protection Logo, Los Realejos, 2013. u2013 I den första godkännandefasen-


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s