CANTILLO ABAJO, 56

Villa de Los Realejos
- Arquitectura Civil y Doméstica. Arquitectura Doméstica Urbana -
Egenskapen kompositional enkelhet där det finns en sammansmältning av estetiska drag och olika påverkningar omfattar den inom typologin för ekologisk egendom, byggd mellan medianer, och kan dateras till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.Cantillo Abajo, 56

Byggnaden är uppförd på ett kvadratgolv som utvecklats på höjd. Fasaden är kvadratisk och är mycket smal och avlång där två öppningar öppnas. Byggnaden byggs av byggprocesser och nyare konstruktionssystem genom användning av armerad betong i kombination med mer traditionella system. Satsen är täckt med ett tak med fyra böjda tegeltak på en par- och radstruktur.Cantillo Abajo, 56

MUNICIPALITY Los Realejos

San Vicente- OMRÅDET

ADRESS Calle Cantillo Abajo, 56

UTM-KORDINATER

X 344312,37

Och 3141287.46


Los Realejos PGO , Protection Logo, Los Realejos, 2013.- I den första godkännandefasen.


Fantastiskt rådhus till Villa de Los Realejos, u201 Inventarier av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa Island ' , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.

OA3 Architecture Office Tres SLP, 'PGO Los Realejos ' , Protection Logo, Los Realejos, 2013. - Godkännande -


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s