CANTILLO ABAJO, 4

Villa de Los Realejos
- Arquitectura Civil y Doméstica. Arquitectura Doméstica Urbana -
Byggnad av typisk kanarisk lera burk stil stil typisk för 1700-talet. Fastigheten har genomgått ett viktigt ingripande på bottenvåningen när de två befintliga små dörrarna visar sig, vilket ändrar den ursprungliga fasaden.Cantillo Abajo, 4

Inhemsk arkitektur mellan rektangulärformade medianer har två höjder, där huvudfasaden för närvarande har sex öppningar, två små dörrar till följd av ett mycket senare ingrepp och ett litet fönster, medan på det ädla golvet finns tre fina fönster.

Den traditionella snickaren som appliceras på alla fönster är anmärkningsvärd för deras höga värde, liksom taket på takpannan beslutade till fyra vatten med takfot bildad av trippelrad med plattor och träledarna.Cantillo Abajo, 4

MUNICIPALITY Los Realejos

Låg Realejo ZONE

ADRESS C / Cantillo Abajo, 4

UTM-KORDINATER

X 344373,90

Och 3141039.39


BIC , Category of Historic Set, dekret 220/2005. BOC N 243 (14-14/2005)

BIC , Monumentkategori, dekret 264/2003. BOC N 199 (09/30/2003)


Villa de Los Realejos, det historiska stadshuset, inventering av fastigheter i Villa de Los Realejos. Teneriffa ö , Hon. Stadshus av Villa de Los Realejos, 2012.


Descripción Documento Descargar Documento
Emplazamiento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s