CALLE CAPITÁN NUÑEZ Nº 1

Villa de Arafo
- Arquitectura Civil y Doméstica. Arquitectura Doméstica Rural -
Denna byggnad med markant lantlig karaktär är förknippad med en ny körning (slutet av det tjugonde århundradet). Det borde ha varit kopplat till jordbruksarbetet i området, som antagligen byggdes i slutet av 1800-talet.Calle Capitán Nuñez nº 1

Isolerade hus inuti fastigheten, två våningar där en av dem, med tiden har gömts under vägnivån, kan du bara se en dörr.
Detta är rektangulärt, i vilket senare bilagor har lagts till på fastighetens baksida.
Huvudfasaden har fyra öppningar, varav tre på bottenvåningen motsvarar dubbelbladiga balkongdörrar med fönster av skärp.
I denna fasad finns det också fyra områden för evakuering av vatten från taket gjord med cylindriska rör, eventuellt efter konstruktion.
Taket är toppat med en liten borstning, med en stenfönster som endast går genom huvudfasaden.Calle Capitán Nuñez nº 1

Arafo MUNICIPALITY

AREA Historic Center

ADDRESS Street Capit n Nu ez, n 1

UTM-KORDINATER

X 360,450,62

Och 3,135,477,05Calle Capitán Nuñez nº 1

VV AA : Arv från den historiska stadskärnan i staden Arafo, Final Master's Project i rehabilitering av byggt arv, CICOP, 2004.

Fari a Pestano, F : Arafos historia, Arafos stadshus. 2004.


Descripción Documento Descargar Documento
SITUACIÓN
EMPLAZAMIENTO

No existe/n Bien/es Relacionado/s