CALLE CASTILLO

Santa Cruz de Tenerife
- Espacios Urbanos. Calles -
Det utgör huvudgatan i befolkningen som artikulerar väghanteringen i denna sektor i staden.

I sitt ursprung var det en liten sektion som nådde North Street. På 1700-talet fanns dess första utbyggnad från den gatan till den så kallade San Roque (nu Su rez Guerra). Dess andra utvidgning främjades av intressena från Urban Building Construction Society för att urbanisera (mark i disposition att bygga) detta område, och ansluter sig till Militärsjukhusens torg (idag Weyler Square).

Efter förlamningen av projektet på grund av händelserna '68, återupptogs 1872 idén av Urban Building Construction Society. Projektet förbereddes av Francisco Aguilar och bestod av att reglera Plaza del Hospital.

Projektet som utarbetats av Francisco de Aguilar var föremål för olika invändningar eftersom det saknade de väsentliga kraven på vägledning, klass, minne och andra detaljer, som fastställdes av Royal Order av 19 december 1859. Dessutom den nya delen av Castillo Street gav inte tillräckligt bredd enligt vad som krävs i artikel 476 i de kommunala förordningarna.

För dessa oegentligheter godkände stadsrådet att skicka filen till den kommunala arkitekten Vicente Armi eller att underteckna igen planen för förlängning av slottets gata och dess tvärgående, med anpassning till den kungliga ordningen från 1859, med hänsyn till planen för att utvidga befolkning som har stigit för att undvika att skada harmonin i den urbana kontexten. Projektet godkändes definitivt i slutet av 1873.

Slutligen, 1886, var Castillo Street föremål för en intressant studie av den provinsiella arkitekten Manuel de Ora i förhållande till dess deformerade utseende i dess första avsnitt; på denna plats presenterade gatan en utblåst form som enligt arkitekten ' om det i vissa fall skulle kunna vara en defekt, i andra antas den genom överenskommelse ...


- GALANTE G MEZ, F. (1989). u2018 Kanarisk arkitektur (från andra hälften av 1700-talet fram till slutet av 1800-talet) u2019. Ed. Edirca, Las Palmas de Gran Canaria; pp. 92-96.

Redaktions- och forskarteam: Arkitekturenhet vid CICOP Foundation.

Miguel ngel Fern ndez Matr n.

Jos Luis D kommer att läsa Mart nez ..

Sendy Hern ndez lvarez.

Foto: Jos M. Bossini Ruiz.


Descripción Documento Descargar Documento
No existe/n Documento/s para este Bien

No existe/n Imagen/es para este Bien

ARQUITECTURA CIVIL Y DOMÉSTICA
Calle Castillo CASA DE RUIZ ARTEAGA - CASTILLO,7 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo CASA DE LOS GRIFOS - CASTILLO,25 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo CASA ELDER - CASTILLO,65 - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Casa Singer (Sede Parlamento de Canarias) - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Edificio Los Patios - Cat:S.XX y Posterior
Sin Imágen Casa del Barco - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Circulo de Bellas Artes - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Casa Las Tres Muñecas - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Edificio Palazón - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Calle Castillo, 67 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 69 Alfaro, 1 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle del Castillo, 74. San Lucas, 6 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle del Castillo, 72. Suarez Guerra, 5 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Castillo, 70 Suárez Guerra, 6 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo CASTILLO, 60, 62 - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Casa Alonso - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Edificio Víctor González - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Casa Álvarez - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Castillo, 48 - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Anexo Sede Parlamento Canarias - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Castillo, 32 Valentín Sanz, 14 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Castillo, 28 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Castillo, 26 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Castillo, 24 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Castillo, 22 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Castillo, 20 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Castillo, 20 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Castillo, 1 Cruz Verde, 25 - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Castillo, 3 San Pedro Alcántara, 14 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Castillo, 5 San Pedro Alcántara, 7 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Casa Serra - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Castillo, 13 La Palma, 6 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo CALLE CASTILLO, 19 LA PALMA, 12 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Edificio Montes - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo CALLE CASTILLO, 27 LA PALMA, 20 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 29 La Palma, 22 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Edificio El Globo - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 33 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 35 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 41 Teobaldo Power, 1 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 45 Juan de Padrón, 7 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 47 Juan de Padrón, 10 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 49 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Edificio Rosa Alfonso - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Calle Castillo, 55 Imeldo Seris, 86 - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Calle Castillo, 55 Imeldo Seris, 86 - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Casa Acevedo y Rojas - Cat:S.XX y Posterior
Calle Castillo Casa Vivanco - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 61 Suarez Guerra, 3 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 65 San Lucas, 3 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 67 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Calle Castillo, 69 Alfaro, 1 - Cat:Anterior al S.XX
Calle Castillo Herederos de Matías Delgado y García - Cat:Anterior al S.XX
ESPACIOS URBANOS
Calle Castillo Plaza de Weyler - Cat:Plazas