CRUCIFICADO (IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA CATALINA DE SIENA)

San Cristóbal de La Laguna
- Bienes Muebles. Escultura e Imaginería -
Det ligger bredvid den låga kören, på en snidad takhylla.

Kristi död på korset är den centrala bilden av kristen konst. Rund bulkbild av snidat och polykromt trä. Jesus verkar vara avmagrad med huvudet på en axel som bär tornens krona. Arbetet i det sena sjuttonde och tidiga artonde århundradet av Esteve Bonnet. Till vänster finns en Dolorosa Jungfru av tveksamt ursprung.


Descripción Documento Descargar Documento
No existe/n Documento/s para este Bien

No existe/n Imagen/es para este Bien