A09.- CRUZ VIACRUCIS (NOVENA ESTACIÓN)

San Cristóbal de La Laguna
- Bienes Muebles. Decoración, Mobiliario y Enseres -
På vägen till San Laro är det nionde korset som tillhör IX-stationen på Via Crucis som representerar det tredje fallet. Detta kors dekorerades av Se o Emilio och Se a Nicolasa.

Det skiljer sig från de andra, eftersom brädorna på brädorna är större än de tidigare och deras storlek är mycket mindre, saknar proportion mellan korsets totala höjd och samma armar.

Sten pilaster ersattes av fabriksmaterial.

Platsen är för närvarande okänd.Descripción Documento Descargar Documento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s