A07.- CRUZ VIACRUCIS (SEPTIMA ESTACIÓN)

San Cristóbal de La Laguna
- Bienes Muebles. Decoración, Mobiliario y Enseres -
Det sjunde korset representerar u201 Kristus andra höst '

Korset n 7 är högre. Det är på höjden av Plaza de San Benito, fäst vid vänstra sidoväggen av kyrkan, inramad av en halvpunktsbåge av röd till röd.

1946 när äremitaget återuppbyggs upptäcks en bågsbåge på byggnadens östra fasad. I denna båge beslutades att placera korset som låg på pilasteren. För närvarande skyddas detta område av ett staket som Elvira ber, som prydde det vid korsdagen.A07.- Cruz Viacrucis (Septima Estación)
Descripción Documento Descargar Documento
Situación

No existe/n Bien/es Relacionado/s