CALLE DEL PERDÓN, 63

SANTA CRUZ DE TENERIFE
- Arquitectura Civil y Doméstica. S.XX y Posterior -
Fristående hus med två våningar med symmetrisk fördelning av öppningar. I byggnadens centrala axel öppnas åtkomstdörren och i den övre en balkong med baluster. Fönstren har samma format och dimensioner på de två våningarna och de på övervåningen är dekorerade med plattor. Byggnaden är färdigt på en glänsande avsats på vilken ett räcke bildat med olika motiv som utgör en geometrisk dekor. Den undre delen är täckt med en slags skydds ca. Det är en ekologisk konstruktion daterad i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet.Calle del Perdón, 63

Fasad av symmetrisk sammansättning, med tre hål per golv i linje med vertikala axlar. Tillgångsdörren är belägen på centralaxeln på bottenvåningen, och på denna är en balkong på golvet. Fasaden är sammansatt av en z calo, två nivåer separerade med en mellanliggande gjutning och toppas av gesimsen och en blind väggsil och prefabricerade betongelement på taket. Alla luckor går inramade, fönstren på övervåningen har små masker under alfiz och på överliggen en utsmyckad dovela under gesimsen.Calle del Perdón, 63

SANTA CRUZ DE TENERIFE MUNICIPALITY

ZONE Anaga District. Salamanca.

ADRESS Calle del Perd n, 63.Calle del Perdón, 63
Descripción Documento Descargar Documento
Ficha GPC Fundación CICOP

No existe/n Imagen/es para este Bien
No existe/n Bien/es Relacionado/s