CALLE DE LOS SUEÑOS, 32

SANTA CRUZ DE TENERIFE
- Arquitectura Civil y Doméstica. S.XX y Posterior -
Upprepa ett schema som är mycket likt det föregående. Fristående hus fördelat i höjd på två våningar. De går symmetriskt ut med beslag av rätlinjiga lister i den nedre delen, medan i den övre delen är krökta linjer kontrasterade med raka linjer. Auktionen av fastigheten består av en vägg som avbryts från sektion till sektion av sektioner av baluster krönade av små pilaster. Dekorationen är ekologisk och byggdes troligen under den första tredjedelen av 1900-talet.Calle De Los Sueños, 32

Fasad av symmetrisk sammansättning med tre hål per golv i linje med vertikala axlar. På centralaxeln är åtkomstdörren och en balkong på golvet, med metallräcke. Fasaden är sammansatt av en z calo och två nivåer separerade med en mellanliggande gjutning, den toppas av gesimsen och parapet modulerad med blinda väggar, prefabricerade betongelement och stiftassar. Raka linser och överlägsen dekoration. På övre våningen har öppningarna en liten eller krökt front över överliggen. Halvbrun garageport, väl integrerad under ett fönster.Calle De Los Sueños, 32

SANTA CRUZ DE TENERIFE MUNICIPALITY

ZONE Anaga District. Salamanca.

ADRESS Calle De Los Sue os, 32;Calle De Los Sueños, 32
Descripción Documento Descargar Documento
Ficha GPC Fundación CICOP

No existe/n Imagen/es para este Bien
No existe/n Bien/es Relacionado/s