CALLE DE LOS SUEÑOS, 31

SANTA CRUZ DE TENERIFE
- Arquitectura Civil y Doméstica. S.XX y Posterior -
Fristående hus med två våningar. Den har delade öppningar arrangerade symmetriskt. Alla klipps av avbrutna lister i den horisontella delen med tangenter och i den vertikala delen i det centrala området, så det verkar efterlikna gamla moduler. I den centrala axeln öppnas en balkong med baluster. Fastigheten slutar i gesimsen och väggen som motsvarar det område som är avsett för taket. Byggnaden har ett eklektiker avtryck, typiskt för byggnader som gjordes i slutet av det nittonde eller tidiga 1900-talet. Det är en del av 'Barriada Ley ' projicerad av arkitekten Antonio Pintor y Ocete, 1928Calle De Los Sueños, 31

Fasad av symmetrisk sammansättning med tre hål per golv i linje med vertikala axlar. På centralaxeln är åtkomstdörren och en balkong på golvet. Fasaden är sammansatt av en z calo och två nivåer separerade med en mellanliggande gjutning, toppad av gesimsen och ramen modulerad av blinda väggar och prefabricerade betongelement. Alla öppningar med mamposterskenor a, inramade i cement och linser markerade med dekorativa element.Calle De Los Sueños, 31

SANTA CRUZ DE TENERIFE MUNICIPALITY

AREA District of Centro-Ifara. Salamanca.

ADRESS Calle De Los Sue os, 31;Calle De Los Sueños, 31
Descripción Documento Descargar Documento
Ficha GPC Fundación CICOP

No existe/n Imagen/es para este Bien
No existe/n Bien/es Relacionado/s