CASA DEL PRÁCTICO

SANTA CRUZ DE TENERIFE
- Arquitectura Civil y Doméstica. S.XX y Posterior -
Byggnad avsedd att hysa en paviljong av praxis i hamnen i Santa Cruz de Tenerife, designad i samarbete mellan arkitekten Tom s Machado och Mndez Fern ndez de Lugo och ingenjören Miguel Pintor, 1947. Detta är av en konstruktion som utarbetats enligt riktlinjer omskriven till rationalistisk estetik, en stil som inte särskilt besöks i hans yrkeskarriär av arkitektens författare till projektet. Byggnaden ligger inuti hamnfaciliteterna, i en viss höjd över havsnivån och mycket nära hamnens mynning, varifrån en bred glimmer av alla hamnarna i hamnarna dominerades. Detta var oundgängligt för att utföra hamnarna. Byggnaden är byggd för att figurera och imitera formen på en stor bro för kontroll av en båt. För närvarande utför denna konstruktion olika portfunktioner.

NAVARRO SEGURA, M .: Rationalism på Kanarieöarna, Santa Cruz de Tenerife, 1988, P g. 302CASA DEL PRÁCTICO

Byggnad byggd på en hästskoformad anläggning, där krökningen ligger på flanken som vetter mot hamnen, det är där huvudfasaden består av en källare från vilken en trappa leder till ett galleri till vilket ger ett djupt gap i kompositionen. Öppningarna som öppnas på utsidan kombineras i rektangulära former med andra i form av borrhål. Byggnaden har ett stort tak på vilket en utsiktspunkt stiger.CASA DEL PRÁCTICO

SANTA CRUZ DE TENERIFE MUNICIPALITY

ZONE Anaga District. Anagas rsena.

DIREKTÖR ND rsena de Anaga.CASA DEL PRÁCTICO
Descripción Documento Descargar Documento
Ficha GPC Fundación CICOP

No existe/n Bien/es Relacionado/s