CALLE DE LOS SUEÑOS, 62

SANTA CRUZ DE TENERIFE
- Arquitectura Civil y Doméstica. S.XX y Posterior -
Envåningshus med ett symboliskt arrangemang av öppningar, öppnar åtkomstdörren i ena änden. De tre luckorna är inramade av lister krönade av små kapslar och kransar ovanpå. Hela fasaden är täckt av en kroklistformning som markerar utsidan på vilken väggen som avgränsar takutrymmet sitter. Dekorationen kompletteras av närvaron av en hög vägg som föreslås av en mörkare yta än resten av byggnaden. Med tanke på de element som den erbjuder är det en ekologisk byggnad som kan dateras från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.CALLE DE LOS SUEÑOS, 62

Byggnad utvecklad på en enda nivå, med baskalo som bara avbryts i åtkomstområdet; och kroning sammansatt av gesimsen och övre parapet. Tre öppningar distribueras asymmetriskt och tillgången är belägen på ena sidan, de har dekoration på linsernaCALLE DE LOS SUEÑOS, 62

SANTA CRUZ DE TENERIFE MUNICIPALITY

ZONE Anaga District. Salamanca.

ADRESS Calle De Los Sue os, 62.CALLE DE LOS SUEÑOS, 62
Descripción Documento Descargar Documento
Ficha GPC Fundación CICOP

No existe/n Imagen/es para este Bien
No existe/n Bien/es Relacionado/s