CALLE DE LOS SUEÑOS, 58

SANTA CRUZ DE TENERIFE
- . -
Med hänsyn till prydnadssystemet som utvecklas kan vi klassificera det som en ekologisk konstruktion vars konstruktion kan vara från slutet av det nittonde eller tidiga 1900-talet.CALLE DE LOS SUEÑOS, 58

Fasaden är symmetrisk och i par med den angränsande byggnaden enligt skyddsnormen. Två nivåer byggnad, fasad med zalo separerad från huvudkroppen med en gjutning, toppas av gjuten gesimsen och balustrade fönsterbrädan i de sektorer som sammanfaller med öppningarna på öppningarna. Det är anmärkningsvärt en balkong som ligger på tillträdet och förenad med den i det gränsande huset. Två öppningar per nivå är anordnade på vertikala axlar och har en fin prydnad på överliggen.CALLE DE LOS SUEÑOS, 58

SANTA CRUZ DE TENERIFE MUNICIPALITY

ZONE Anaga District. Salamanca.

ADRESS Calle De Los Sue os, 58.CALLE DE LOS SUEÑOS, 58
Descripción Documento Descargar Documento
Ficha GPC Fundación CICOP

No existe/n Imagen/es para este Bien
No existe/n Bien/es Relacionado/s