CALLE DEL PERDÓN, 71

SANTA CRUZ DE TENERIFE
- Arquitectura Civil y Doméstica. S.XX y Posterior -
SANTA CRUZ DE TENERIFE MUNICIPALITY

AREA Downtown Ifara District .. Salamanca.

ADRESS Calle del Perd n, 71.


Trots de få elementen som den presenterar är det en ekologisk konstruktion från 1900-talets första kvartal.CALLE DEL PERDÓN, 71

Två nivåer byggnad vars fasad har z calo separerad från huvudkroppen med en fin gjutning; kroning sammansatt av gjuten gesimsen och parapet. En mellanliggande gjutning delar båda golven som markerar plattan. Två öppningar per golv i linje med vertikala axlar, vilket belyser en fin dekoration på överliggen.CALLE DEL PERDÓN, 71
Descripción Documento Descargar Documento
Ficha GPC Fundación CICOP

No existe/n Imagen/es para este Bien
No existe/n Bien/es Relacionado/s