CALLE DEL PERDÓN, 69

SANTA CRUZ DE TENERIFE
- Arquitectura Civil y Doméstica. S.XX y Posterior -
SANTA CRUZ DE TENERIFE MUNICIPALITY

AREA Downtown Ifara District. Salamanca.

ADRESS Calle del Perd n, 69.


Fristående hus och endast åtkomst med två våningar separerade i höjd med närvaron av en gesimsen. I allmänhet är det en strikt dekoration, inramad i det ekologiska språket och under den första tredjedelen av 1900-talet.CALLE DEL PERDÓN, 69

Två nivåer byggnad vars fasad har z calo separerad från huvudkroppen med en fin gjutning; kroning sammansatt av gjuten gesim, parapet och räcken. En mellanliggande gjutning delar båda golven som markerar plattan. Två öppningar per växt, proportionellt högre än breda.CALLE DEL PERDÓN, 69
Descripción Documento Descargar Documento
Ficha GPC Fundación CICOP

No existe/n Imagen/es para este Bien
No existe/n Bien/es Relacionado/s